Teenused

Raamatupidamisteenuse sisuks on:

 • kliendi poolt esitatud algdokumentide kontroll, töötlus ja raamatupidamisarvestus vastavalt kehtivale seadusandlusele;
 • sularaha arvestus (kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite koostamine);
 • pangatehingute arvestus;
 • palga- ja puhkusetasude arvestus;
 • ostuarvete arvestus;
 • müügiarvete arvestus;
 • põhivahendite arvestus;
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne, rahavood) koostamine;
 • aastaaruande koostamine;
 • aruanded Statistikaametile;
 • aruandlus Eesti Haigekassale;
 • jt nõutavad statistilised aruandlused.

Lisateenuste sisuks on:

 • raamatupidamise ja maksustamise alased konsultatsioonid;
 • e-äriregistris firmade asutamine ja muudatuste vormistamine;

Klientide vajadustest ja soovidest sõltuvalt on võimalik valida teenus igakuisena, kord kvartalis või kord aastas.