Ambitsioon

MISSIOON

Ettevõtte missioon on väike- ja keskmise suurusega ettevõtete tootlikkuse, kasumlikkuse ja konkurentsivõimelisuse parendamine läbi personaalse ja efektiivse raamatupidamise ja finantsaruandluse korralduse.

VISIOON

Olla ettevõtetele eelistatuim partner raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamise valdkonnas.